Eurachem-ის 2022 წლის გენერალურ ასამბლეასთან დაკავშირებული სამეცნიერო სემინარი

გაზომვებთან დაკავშირებული ხარისხის უზრუნველყოფის გამოწვევები საველე პირობებიდან
ლაბორატორიამდე, ISO/IEC 17025:2017 მოთხოვნების გათვალისწინებით

16-18 მაისი 2022

სამეცნიერო სემინარის დღის წესრიგი

ვირტუალური ღონისძიება

ორგანიზებულია 
,,საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაციის“ მიერ 

16 მაისი 2022 - ორშაბათი

დრო ლექციის/პოსტერის დასახელება მომხსენებელი

12:30 – 13:00 
(GMT+4)
10:30 - 11:00 
(CEST)

სისტემაში შესვლა/რეგისტრაცია  
13:00 – 13:10 
(GMT+4)
11:00 - 11:10 
(CEST)
მისასალმებელი სიტყვა ნინო მანველიძე
საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაცია (GeLab) /UNIDO-GQSP საქართველოს ეროვნული ტექნიკური მრჩეველი
კონგ ვუ 
სამრეწველო განვითარების ოფიცერი, UNIDO
სესია 1.  სესიის თავმჯდომარე: ისაბელ ვერკრუისე (ბელგია)
13:10 – 13:25 (GMT+4)
11:10 - 11:25 (CEST)
Eurachem - ფოკუსი ანალიტიკური ქიმიისთვის ევროპაში

ვიკი ბარვიკი
(გაერთიანებული სამეფო),
Eurachem-ის თავმჯდომარე

13:25 – 13:50 
(GMT+4)
11:25 - 11:50 (CEST)
Eurachem-ის განათლებისა და ტრენინგის
სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა
დევიდ მილდე (ჩეხეთი)
13:50 – 14:15 
(GMT+4)
11:50 - 12:15 (CEST)
ISO/IEC 17025-თან დაკავშირებული Eurachem-ის სახელმძღვანელო მითითებების გადახედვა - ISO 15189-ის გადახედვის მიმდინარეობა კირიაკოს თსიმილისი, საფო მიხაილი (კვიპროსი)
14:15 – 14:45 
(GMT+4)
12:15 - 12:45 (CEST)
შესვენება  
სესია 2.  სესიის თავმჯდომარე: დევიდ მილდე (ჩეხეთი)
14:45 – 15:10 
(GMT+4)
12:45 - 13:10 (CEST)
საკვალიფიკაციო ტესტირება (PT) - ლაბორატორიული სამუშაოს გაუმჯობესების მეთოდოლოგია ბრაიან ბრუკმანი
(გაერთიანებული სამეფო)
15:10 – 15:30 
(GMT+4)
13:10 - 13:30 (CEST)
ხარისხის კონტროლის ქმედებები სურსათის მიკრობიოლოგიური ტესტირებისას, საკვალიფიკაციო ტესტირებებისა და შესაბამისი ინტერპრეტაციის ჩათვლით

თურქან აბასოვა (აზერბაიჯანი)

15:30 – 15:45 
(GMT+4)
13:30 - 13:45 (CEST)

პოსტერების სესია

 
პოსტერი 01. ნავთობის დაღვრის წყაროს იდენტიფიკაციის საერთო რისკის შეფასება ნორმირებული მეთოდების მოთხოვნების გამოყენებით ანა კატარინა როშა (პორტუგალია)
პოსტერი 02. ნიმუშის აღების მეთოდის გავლენა ნედლი რძისგან დამზადებული ყველის მიკრობიოლოგიურ შეფასებაზე სოფი მელაძე (საქართველო)
პოსტერი 03. ნიმუშის აღების წესები წყალში ორგანული ნაერთების დასადგენად (სასმელი, მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლები) ნატალია ნინიაშვილი (საქართველო)
15:45 – 16:45 
(GMT+4)
13:45 - 14:45 (CEST)
პარალელური სესიები  
WG 1.1. სერტიფიცირებული რეფერენტული მასალების შერჩევა და გამოყენება მარინა პატრიარკა (იტალია)
WG 1.2. საკვალიფიკაციო ტესტირება ბრაიან ბრუკმანი
(გაერთიანებული სამეფო)
16:45 – 16:50 
(GMT+4)
14:45 - 14:50 (CEST)
შესვენება  
16:50 – 17:10 
(GMT+4)
14:50 - 15:10 (CEST)
პარალელური სესიების შედეგების განხილვა  
17:10 – 17:15 
(GMT+4)
15:10 - 15:15 (CEST)
პირველი დღის შეჯამება  

 


17 მაისი 2022 - სამშაბათი 

დრო ლექციის/პოსტერის დასახელება მომხსენებელი
12:30 – 13:00 
(GMT+4)
10:30 - 11:00 (CEST)
სისტემაში შესვლა/რეგისტრაცია  
სესია 3.  სესიის თავმჯდომარე: ვიკი ბარვიკი (დიდი ბრიტანეთი)
13:00 – 13:25 
(GMT+4)
11:00 - 11:25
(CEST)
თვისებრივი ქიმიური ანალიზის სამუშაოს შესრულებისა და განუსაზღვრელობის შეფასება: Eurachem/CITAC-ის  გზამკვლევი რიკარდო ბეტენქორთ და სილვა (პორტუგალია)
13:25 – 13:50 
(GMT+4)
11:25 - 11:50 (CEST)
განუსაზღვრელობის გამოყენება შესაბამისობის შეფასებისას სტივენ ელისონი (გაერთიანებული სამეფო)
13:50 – 14:15 
(GMT+4)
11:50 - 12:15 (CEST)
მიკრობიოლოგიური მეთოდების განუსაზღვრელობის შეფასება
(მიდგომა - ISO 29201:2012 წყლის ხარისხი - გამოცდის შედეგების ცვალებადობა და მიკრობიოლოგიური გამოთვლის მეთოდების გაზომვის განუსაზღვრელობა)
ბერტილ მაგნუსონი (შვედეთი)
14:15 – 14:40 
(GMT+4)
12:15 - 12:40 (CEST)
მეთოდის ვალიდაცია - აკრედიტაციის მოთხოვნების მიმოხილვა ლორენს სიბესენი (დანია)
14:40 – 15:10 
(GMT+4)
12:40 - 13:10 (CEST)
შესვენება  
სესია 4.  სესიის თავმჯდომარე: თამარ საჩანელი (საქართველო)
15:10 – 15:25 
(GMT+4)
13:10 - 13:25 (CEST)

პოსტერების სესია

 
პოსტერი 04. ოკეანის წყლის პარამეტრების კორელაციის შეფასება, რომელიც გამოვლენილია რეპრეზენტატიული ნიმუშის აღებითა
და ნიმუშის ანალიზის განუსაზღვრელობით
კარლოს ბორგესი (პორტუგალია)
პოსტერი 05. დანალექებში მიკროპლასტიკის რაოდენობრივი განუსაზღვრელობის შეფასება:
ქვემოდან-ზემოთ მიდგომის გამოყენებით

ვანესა მორგადო (პორტუგალია)

პოსტერი 06. ნიმუშის აღებით განპირობებული განუსაზღვრელობის შეფასება, ISO/IEC 17025:2017-ის მოთხოვნების მიხედვით ნიადაგში აქტიური ფოსფორის განსაზღვრის მაგალითზე  ქეთევან ჯიბლაძე (საქართველო)
15:25 – 15:50 
(GMT+4)
13:25 - 13:50 (CEST)
მეთოდის ვალიდაციის კვლევების დაგეგმვა ვიკი ბარვიკი (გაერთიანებული სამეფო)
15:50 – 16:10 
(GMT+4)
13:50 - 14:10 (CEST)
ციტრუსის ქერქიდან ექსტრაქტირებული ჰესპერიდინის რაოდენობრივი განსაზღვრის ახალი HPLC მეთოდის გაზომვის განუსაზღვრელობის შეფასება და ვალიდაცია

იმედა რუბაშვილი (საქართველო)

16:10 – 16:30 
(GMT+4)
14:10 - 14:30 (CEST)
ISO/IEC 17025:2017-ის მოთხოვნები შიდა მეთოდებისთვის და ნიმუშების აღების ცდომილებები   GC-MS-ით ვალიდაციის პროცესის განხორციელებისას

ანი გრიგორიანი (სომხეთი)

16:30 – 16:50 
(GMT+4)
14:30 - 14:50 (CEST)
საველე პირობებიდან ლაბორატორიამდე სამეცნიერო კვლევისთვის (ნიმუშების აღებასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გამოწვევები)

ნიკოლოზ შაყულაშვილი (საქართველო)

16:50 – 16:55 
(GMT+4)
14:50 - 14:55 (CEST)
მეორე დღის შეჯამება  
16:55 – 17:10 
(GMT+4)
14:55 - 15:10 (CEST)

როგორ აუმჯობესებს თქვენი გაზომვის პროცესს
QuoData – ხარისხი და სტატისტიკა 

(სამეცნიერო სემინარის სპონსორის პრეზენტაცია)

 
17:10 – 17:40 
(GMT+4)
15:10 - 15:40 (CEST
)
გაცნობითი სესია ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით (სპონსორი QuoData GmbH)  

 

18 მაისი 2022 - ოთხშაბათი

დრო ლექციის/პოსტერის დასახელება მომხსენებელი
12:30 – 13:00 
(GMT+4)
10:30 - 11:00 (CEST)
სისტემაში შესვლა/რეგისტრაცია  
სესია 5.  სესიის თავმჯდომარე: ეუგენია თოთუ (რუმინეთი)
13:00 – 13:25 
(GMT+4)
11:00 - 11:25 (CEST)
გაზომვის განუსაზღვრელობის შეფასება შიდა (in-house) ვალიდაციის მონაცემების საფუძველზე რიკარდო ბეტენქორთ და სილვა (პორტუგალია)
13:25 – 13:50 
(GMT+4)
11:25 - 11:50 (CEST)
ნიმუშების აღებით გამოწვეული განუსაზღვრელობის მიმოხილვა მაიკ რამსი (გაერთიანებული სამეფო)
13:50 – 14:10 
(GMT+4)
11:50 - 12:10 (CEST)
ნავთობპროდუქტების ნიმუშის აღების სირთულეები  არასტანდარტული პირობების დროს თეო ხუჭუა (საქართველო)
14:10 – 14:30 
(GMT+4)
12:10 - 12:30 (CEST)
ნანომეტალების შემცველი გრაფენის ოქსიდის კომპოზიტების ნიმუშის აღების ტექნიკა და ამ კომპოზიტების გავლენა პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე გიორგი ქვარცხავა, თამარ საჩანელი (საქართველო)
14:30 – 14:50 
(GMT+4)
12:30 - 12:50 (CEST)
ნიადაგის ნიმუშების აღების გავლენა ლაბორატორიული ანალიზების შედეგებზე

გიორგი ღამბაშიძე (საქართველო)

14:50 – 15:20 
(GMT+4)
12:50 - 13:20 (CEST)
შესვენება  
სესია 6.  სესიის თავმჯდომარე: ელინა ბაქრაძე (საქართველო)
15:20 – 15:40 
(GMT+4)
13:20 - 13:40 (CEST)

პოსტერების სესია

 
 პოსტერი 07. წყლის ნიმუშის აღების პროცესი ბათუმის ჩაისუბნის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ზედაპირული წყაროებიდან და წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემიდან, ხარისხის კვლევა და შედეგების შეფასება (წყალმომარაგებიდან მომხმარებელამდე)  რუსუდან ცინცაძე (საქართველო)
პოსტერი 08. ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის ნიმუშების აღება დარიშხანის შემცველობის დასადგენად სოფიო ხმიადაშვილი (საქართველო)
პოსტერი 09. ნიადაგის ნიმუშის აღების გავლენა ფოსფორის განსაზღვრის შედეგზე ნინო შაგიძე (საქართველო)
პოსტერი 10. ხარისხის უზრუნველყოფა საველე და ლაბორატორიული გაზომვებისას ISO17025:2017 რისკზე დაფუძნებული მიდგომის კონტექსტში არისტოს ლოუკაიდეს (კვიპროსი)
15:40 – 16:40 
(GMT+4)
13:40 - 14:40 (CEST)
პარალელური სესიები  
WG 2.1.განუსაზღვრელობა და შესაბამისობის შეფასება

სტივენ ელისონი
(გაერთიანებული სამეფო), ბერტილ მაგნუსონი (შვედეთი)

WG 2.2. ნიმუშების აღების პროცედურების ვალიდაცია

ლორენს სიბესენი (დანია),
მაიკ რამსი
(გაერთიანებული სამეფო)

16:40 – 16:45 
(GMT+4)
14:40 - 14:45 (CEST)
შესვენება

 

16:45 – 17:05 
(GMT+4)
14:45 - 15:05 (CEST)
პარალელური სესიების შედეგების განხილვა
17:05 – 17:20 
(GMT+4)
15:05 - 15:20 (CEST)

მესამე დღის შეჯამება
სამეცნიერო სემინარის შეჯამება

 

სემინარის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური (სინქრონული თარგმანი უზრუნველყოფილი იქნება). სამეცნიერო სემინარზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ ბმულს.

ფაილები

პარტნიორები

ყველა
line
line

გჭირდებათ კონსულტაცია? კონტაქტი

საიტი დამზადებულია UNIDO-GQSP პროექტის ფარგლებში.

მოგვწერეთ