ლაბორატორიები

სახელი ტიპი საქმიანობის სფერო დამატებითი ინფორმაცია
შპს ,,გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“-ს საგამოცდო ლაბორატორია ტესტირება წყალი ქიმიური (ორგანული, არაორგანული) საკვები საკვები ნიადაგი ჰაერი კოსმეტიკური მიკრობიოლოგია

სახელი შპს ,,გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“-ს საგამოცდო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, 0102, დ. უზნაძის 78

ტელეფონი: +995 32 2 96 14 85, +995 577 49 51 53

მეილი: info@hygiene.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, 0102, დ. უზნაძის 78

ტელეფონი: +995 32 2 96 14 85, +995 577 49 51 53

მეილი: info@hygiene.ge

შპს "ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი" ტესტირება წყალი საკვები მექანიკური ჰაერი კლინიკური მიკრობიოლოგია ხმაური ვიბრაცია ფარდობითი ტენიანობა ელ.მაგნიტური გამოსხივება რადიაციული ფონი

სახელი შპს "ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.ფოთი. ვატაევის ქ. 3ა

ტელეფონი: +995 595 92 01 09, +995 595 76 14 41

მეილი: kvleviscentri@mail.ru, giagiorgigia@gmail.com

ვებსაიტი: kvleviscentr.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.ფოთი. ვატაევის ქ. 3ა

ტელეფონი: +995 595 92 01 09, +995 595 76 14 41

მეილი: kvleviscentri@mail.ru, giagiorgigia@gmail.com

ვებსაიტი: kvleviscentr.ge

შპს ეტალონი ტესტირება წყალი საკვები სასმელები მიკრობიოლოგია

სახელი შპს ეტალონი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

ტელეფონი: +995 322 61 53 39, +995 599 33 05 51

მეილი: temoexpert@yahoo.com

ვებსაიტი: www.etaloni.net

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

ტელეფონი: +995 322 61 53 39, +995 599 33 05 51

მეილი: temoexpert@yahoo.com

ვებსაიტი: www.etaloni.net

მილაბი ტესტირება ქიმიური (ორგანული, არაორგანული) ფარმაცია საკვები მიკრობიოლოგია

სახელი მილაბი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: საქართველო, თბილისი, იუმაშევი 8

ტელეფონი: +995 32 2 40 77 95, +995 595 35 36 52

მეილი: dkazarovi@agro.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: საქართველო, თბილისი, იუმაშევი 8

ტელეფონი: +995 32 2 40 77 95, +995 595 35 36 52

მეილი: dkazarovi@agro.ge

სს "ნიკორა"-ს მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია ტესტირება წყალი საკვები მიკრობიოლოგია

სახელი სს "ნიკორა"-ს მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.თბილისი, ალექსანდრე მრევლიშვილის 2

ტელეფონი: +995 595 33 45 55

მეილი: nino.lepsaia@nikora.ge

ვებსაიტი: www.nikora.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.თბილისი, ალექსანდრე მრევლიშვილის 2

ტელეფონი: +995 595 33 45 55

მეილი: nino.lepsaia@nikora.ge

ვებსაიტი: www.nikora.ge

შპს სიგმა ლაბ ტესტირება სამშენებლო მასალები

სახელი შპს სიგმა ლაბ

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: გ. პაპაშვილი 17

ტელეფონი: +995 32 2 00 57 57

მეილი: info@sigmalab.ge

ვებსაიტი: www.sigmalab.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: გ. პაპაშვილი 17

ტელეფონი: +995 32 2 00 57 57

მეილი: info@sigmalab.ge

ვებსაიტი: www.sigmalab.ge

ფარმაკოგენეტიკის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი ფარმაკოგენეტიკის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

შპს. ღვინის ლაბორატორია ტესტირება ყურძენი და ყურძნის პროდუქტები

სახელი შპს. ღვინის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ჯორჯ ბალანჩინის ქ. N22, 0131, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 599 171861

ელ-ფოსტა: wine_labor@hotmail.com

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ჯორჯ ბალანჩინის ქ. N22, 0131, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 599 171861

ელ-ფოსტა: wine_labor@hotmail.com

ტესტ ლაბი კალიბრაცია წყალი სამშენებლო მასალები ქიმიური (ორგანული, არაორგანული) ფარმაცია საკვები მექანიკური საკვები სასმელები ნიადაგი ჰაერი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი / დნმ კლინიკური კოსმეტიკური

სახელი ტესტ ლაბი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: მთაწმინდის ქ. N88, 0133, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 444 888 999, + 995 444 777 888

ელ-ფოსტა: sfsfs@fdfdfgdgf.ff

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: მთაწმინდის ქ. N88, 0133, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 444 888 999, + 995 444 777 888

ელ-ფოსტა: sfsfs@fdfdfgdgf.ff

სტუ, გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის ლაბორატორია ტესტირება სამშენებლო მასალები ნიადაგი

სახელი სტუ, გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კოსტავას ქ. № 77, მე-3 კორპუსი, მე-3 სართული

ტელეფონი: +995 032 238 25 88

მეილი: +995 032 238 25 88

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კოსტავას ქ. № 77, მე-3 კორპუსი, მე-3 სართული

ტელეფონი: +995 032 238 25 88

მეილი: +995 032 238 25 88

გლობალტესტი ტესტირება ქიმიური (ორგანული, არაორგანული) ფარმაცია საკვები მიკრობიოლოგია

სახელი გლობალტესტი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კონსტანტინე ჩაჩავას ქ., N1, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +995 595688868, +995 591228787

მეილი: globaltest.ge@gmail.com

ვებსაიტი: www.globaltest.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კონსტანტინე ჩაჩავას ქ., N1, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +995 595688868, +995 591228787

მეილი: globaltest.ge@gmail.com

ვებსაიტი: www.globaltest.ge

შპს ნორმას საგამოცდო ლაბორატორია ტესტირება საკვები სასმელები კოსმეტიკური

სახელი შპს ნორმას საგამოცდო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, მარკო პოლოს ქ. 12ვ. 

ტელეფონი: 032 2 43 17 97,  593 22 81 71

მეილი: 97norma@gmail.com

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, მარკო პოლოს ქ. 12ვ. 

ტელეფონი: 032 2 43 17 97,  593 22 81 71

მეილი: 97norma@gmail.com

მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps..

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps..

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ციტოლოგიის, ჰისტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი ციტოლოგიის, ჰისტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

შპს „პოლიმერი1“-ის საგამოცდო ლაბორატორია ტესტირება სამშენებლო მასალები

სახელი შპს „პოლიმერი1“-ის საგამოცდო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ქვემო ფონჭალა, ვაგზლის ქ. 15/ა

ტელეფონი: + 995 032 2 40-30-19 , 599 99-36-36; 595 12-11-21

მეილი: polimeri01@gmail.com

ვებსაიტი: http://polimeri1.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ქვემო ფონჭალა, ვაგზლის ქ. 15/ა

ტელეფონი: + 995 032 2 40-30-19 , 599 99-36-36; 595 12-11-21

მეილი: polimeri01@gmail.com

ვებსაიტი: http://polimeri1.ge/

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ტესტირება წყალი ქიმიური (ორგანული, არაორგანული) საკვები საკვები გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი / დნმ მიკრობიოლოგია ვეტერინარია

სახელი სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ვასო გოძიაშვილის 1., N49, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +322 530968,  +995 598170184

მეილი: contact@sla.gov.ge

ვებსაიტი: www.sla.gov.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ვასო გოძიაშვილის 1., N49, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +322 530968,  +995 598170184

მეილი: contact@sla.gov.ge

ვებსაიტი: www.sla.gov.ge

--}}

პარტნიორები

ყველა
line
line

გჭირდებათ კონსულტაცია? კონტაქტი

საიტი დამზადებულია UNIDO-GQSP პროექტის ფარგლებში.

მოგვწერეთ