ლაბორატორიები

საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაციის (GeLab) ინიციატივით და UNIDO-GQSP პროექტის მხარდაჭერით, რომელიც დაფინანსებულია შვეიცარიის ეკონომიკურ საქმეთა სახელმწიფო სამდივნოს (SECO) მიერ, შეიქმნა საქართველოს ლაბორატორიების ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზა. 

აღნიშნული ბაზა თავს უყრის საქართველოში არსებული ლაბორატორიების შესახებ ინფორმაციას, რაც ლაბორატორიული მომსახურებით დაინტერესბული პირებისთვის (ლაბორატორიების პოტენციური მომხმარებლები, სამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები და ა.შ.) ეფექტური საშუალებაა კონკრეტული ლაბორატორიის არსებობის და მისი სამუშაო სფეროს შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოსაძიებლად.

სახელი ტიპი საქმიანობის სფერო დამატებითი ინფორმაცია
ციტო2 ტესტირება წყალი, საკვები, სასმელები, ნიადაგი, ჰაერი, კოსმეტიკური, მიკრობიოლოგია

სახელი ციტო2

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps

მისამართი: ქ.თბილისი, არაყიშვილის 12.

ტელეფონი:+995 598 208 948,  +995 577 255 040

მეილი: GORGASLIDZE@CITO2.GE

 

ლოკაცია: https://www.google.com/maps

მისამართი: ქ.თბილისი, არაყიშვილის 12.

ტელეფონი:+995 598 208 948,  +995 577 255 040

მეილი: GORGASLIDZE@CITO2.GE

 

შპს ,,გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“-ს საგამოცდო ლაბორატორია ტესტირება წყალი, ქიმიური (ორგანული, არაორგანული), საკვები, საკვები, ნიადაგი, ჰაერი, კოსმეტიკური, მიკრობიოლოგია

სახელი შპს ,,გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“-ს საგამოცდო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, 0102, დ. უზნაძის 78

ტელეფონი: +995 32 2 96 14 85, +995 577 49 51 53

მეილი: info@hygiene.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, 0102, დ. უზნაძის 78

ტელეფონი: +995 32 2 96 14 85, +995 577 49 51 53

მეილი: info@hygiene.ge

შპს "ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი" ტესტირება წყალი, საკვები, მექანიკური, ჰაერი, კლინიკური, მიკრობიოლოგია, ხმაური, ვიბრაცია, ფარდობითი ტენიანობა, ელ.მაგნიტური გამოსხივება, რადიაციული ფონი

სახელი შპს "ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.ფოთი. ვატაევის ქ. 3ა

ტელეფონი: +995 595 92 01 09, +995 595 76 14 41

მეილი: kvleviscentri@mail.ru, giagiorgigia@gmail.com

ვებსაიტი: kvleviscentr.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.ფოთი. ვატაევის ქ. 3ა

ტელეფონი: +995 595 92 01 09, +995 595 76 14 41

მეილი: kvleviscentri@mail.ru, giagiorgigia@gmail.com

ვებსაიტი: kvleviscentr.ge

შპს ეტალონი ტესტირება წყალი, საკვები, სასმელები, მიკრობიოლოგია

სახელი შპს ეტალონი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

ტელეფონი: +995 322 61 53 39, +995 599 33 05 51

მეილი: temoexpert@yahoo.com

ვებსაიტი: www.etaloni.net

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

ტელეფონი: +995 322 61 53 39, +995 599 33 05 51

მეილი: temoexpert@yahoo.com

ვებსაიტი: www.etaloni.net

მილაბი ტესტირება ქიმიური (ორგანული, არაორგანული), ფარმაცია, საკვები, მიკრობიოლოგია

სახელი მილაბი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: საქართველო, თბილისი, იუმაშევი 8

ტელეფონი: +995 32 2 40 77 95, +995 595 35 36 52

მეილი: dkazarovi@agro.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: საქართველო, თბილისი, იუმაშევი 8

ტელეფონი: +995 32 2 40 77 95, +995 595 35 36 52

მეილი: dkazarovi@agro.ge

სს "ნიკორა"-ს მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია ტესტირება წყალი, საკვები, მიკრობიოლოგია

სახელი სს "ნიკორა"-ს მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.თბილისი, ალექსანდრე მრევლიშვილის 2

ტელეფონი: +995 595 33 45 55

მეილი: nino.lepsaia@nikora.ge

ვებსაიტი: www.nikora.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ.თბილისი, ალექსანდრე მრევლიშვილის 2

ტელეფონი: +995 595 33 45 55

მეილი: nino.lepsaia@nikora.ge

ვებსაიტი: www.nikora.ge

შპს სიგმა ლაბ ტესტირება სამშენებლო მასალები

სახელი შპს სიგმა ლაბ

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: გ. პაპაშვილი 17

ტელეფონი: +995 32 2 00 57 57

მეილი: info@sigmalab.ge

ვებსაიტი: www.sigmalab.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: გ. პაპაშვილი 17

ტელეფონი: +995 32 2 00 57 57

მეილი: info@sigmalab.ge

ვებსაიტი: www.sigmalab.ge

ფარმაკოგენეტიკის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი ფარმაკოგენეტიკის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

შპს. ღვინის ლაბორატორია ტესტირება ყურძენი და ყურძნის პროდუქტები

სახელი შპს. ღვინის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ჯორჯ ბალანჩინის ქ. N22, 0131, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 599 171861

ელ-ფოსტა: wine_labor@hotmail.com

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ჯორჯ ბალანჩინის ქ. N22, 0131, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 599 171861

ელ-ფოსტა: wine_labor@hotmail.com

ტესტ ლაბი კალიბრაცია წყალი, სამშენებლო მასალები, ქიმიური (ორგანული, არაორგანული), ფარმაცია, საკვები, მექანიკური, საკვები, სასმელები, ნიადაგი, ჰაერი, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი / დნმ, კლინიკური, კოსმეტიკური

სახელი ტესტ ლაბი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: მთაწმინდის ქ. N88, 0133, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 444 888 999, + 995 444 777 888

ელ-ფოსტა: sfsfs@fdfdfgdgf.ff

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: მთაწმინდის ქ. N88, 0133, 
თბილისი

ტელეფონი: + 995 444 888 999, + 995 444 777 888

ელ-ფოსტა: sfsfs@fdfdfgdgf.ff

სტუ, გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის ლაბორატორია ტესტირება სამშენებლო მასალები, ნიადაგი

სახელი სტუ, გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კოსტავას ქ. № 77, მე-3 კორპუსი, მე-3 სართული

ტელეფონი: +995 032 238 25 88

მეილი: +995 032 238 25 88

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კოსტავას ქ. № 77, მე-3 კორპუსი, მე-3 სართული

ტელეფონი: +995 032 238 25 88

მეილი: +995 032 238 25 88

გლობალტესტი ტესტირება ქიმიური (ორგანული, არაორგანული), ფარმაცია, საკვები, მიკრობიოლოგია

სახელი გლობალტესტი

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კონსტანტინე ჩაჩავას ქ., N1, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +995 595688868, +995 591228787

მეილი: globaltest.ge@gmail.com

ვებსაიტი: www.globaltest.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: კონსტანტინე ჩაჩავას ქ., N1, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +995 595688868, +995 591228787

მეილი: globaltest.ge@gmail.com

ვებსაიტი: www.globaltest.ge

შპს ნორმას საგამოცდო ლაბორატორია ტესტირება საკვები, სასმელები, კოსმეტიკური

სახელი შპს ნორმას საგამოცდო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, მარკო პოლოს ქ. 12ვ. 

ტელეფონი: 032 2 43 17 97,  593 22 81 71

მეილი: 97norma@gmail.com

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, მარკო პოლოს ქ. 12ვ. 

ტელეფონი: 032 2 43 17 97,  593 22 81 71

მეილი: 97norma@gmail.com

მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps..

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps..

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ციტოლოგიის, ჰისტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი ციტოლოგიის, ჰისტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია სასწავლო, სამეცნიერო სასწავლო, სამეცნიერო

სახელი ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა", ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, 6010, საქართველო

ტელეფონი: +995 593 45 68 54 , +995 558 18 17 17

მეილი: info@bauinternational.edu.ge

ვებსაიტი: http://bauinternational.edu.ge/

შპს „პოლიმერი1“-ის საგამოცდო ლაბორატორია ტესტირება სამშენებლო მასალები

სახელი შპს „პოლიმერი1“-ის საგამოცდო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ქვემო ფონჭალა, ვაგზლის ქ. 15/ა

ტელეფონი: + 995 032 2 40-30-19 , 599 99-36-36; 595 12-11-21

მეილი: polimeri01@gmail.com

ვებსაიტი: http://polimeri1.ge/

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ქ. თბილისი, ქვემო ფონჭალა, ვაგზლის ქ. 15/ა

ტელეფონი: + 995 032 2 40-30-19 , 599 99-36-36; 595 12-11-21

მეილი: polimeri01@gmail.com

ვებსაიტი: http://polimeri1.ge/

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ტესტირება წყალი, ქიმიური (ორგანული, არაორგანული), საკვები, საკვები, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი / დნმ, მიკრობიოლოგია, ვეტერინარია

სახელი სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

ტიპი Testings

საქმიანობის სფერო Food/Feed

დამატებითი ინფორმაცია

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ვასო გოძიაშვილის 1., N49, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +322 530968,  +995 598170184

მეილი: contact@sla.gov.ge

ვებსაიტი: www.sla.gov.ge

ლოკაცია: https://www.google.com/maps...

მისამართი: ვასო გოძიაშვილის 1., N49, 0159, 
თბილისი

ტელეფონი: +322 530968,  +995 598170184

მეილი: contact@sla.gov.ge

ვებსაიტი: www.sla.gov.ge

--}}

პარტნიორები

ყველა
line
line

გჭირდებათ კონსულტაცია? კონტაქტი

საიტი დამზადებულია UNIDO-GQSP პროექტის ფარგლებში.

მოგვწერეთ