სერვისები

საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაცია ლაბორატორიებს სთავაზობს სხვადასხვა სახის დახმარებას, კერძოდ;

  • კონსულტაციებს, ტრენინგებს და სასწავლო კურსებს როგორც პროგრამული, ასევე ინდივიდუალური მოთხოვნების შესაბამიად;
  • ახალგაზრდა კადრების მომზადებას;
  • პროფესიონალი კადრების მოძიებას;
  • შიდა აუდიტების ორგანიზებას საერთაშორისო სატნდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით;
  • საკვალიფიკაციო ტესტირებების და ლაბორატორიათშორისი შედარებების (PT/ILC) ორგანიზების ხელშეწყობას, როგორც ადგილობრივად, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით;
  • შესყიდვებთან (მოწყობილობების, სახარჯი მასალების, რეაქტივების, სტანდარტების, LIMS-ის, სერვის-ინჟინრების მომსახურების და ა.შ.) დაკავშირებული კონსულტაციების გაწევას;
  • პროფესიული და ტექნიკური ლიტერატურით (მეთოდების, რეგულაციების, სტანდარტების, სახელმძღვანელოების და ა.შ) უზრუნველყოფას, რაც მოიცავს ამ მასალების მოძიებას, ხარისხიან თარგმნას, გამოქვეყნებას და ა.შ.
  • პოტენციურ პარტნიორებთან/კლიენტებთან, სამთავრობო და მარეგულირებელ ორგანოებთან, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან, დარგობრივ ასოციაციებთან ურთიერთობის და თანამშრომლობის ხელშეწყობას;
  • სხვა, დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების შესაბამისად.

დაინტერესების და თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწერეთ: info@gelab.org.ge

 

პარტნიორები

ყველა
line
line

გჭირდებათ კონსულტაცია? კონტაქტი

საიტი დამზადებულია UNIDO-GQSP პროექტის ფარგლებში.

მოგვწერეთ