ტრენინგები

2015 წლიდან საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაცია დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ტრენინგებს ქვემოთ ჩამოთვლილ სტანდარტებთან ასოცირებული თემების შესახებ:

  • ISO/IEC 17025 (ზოგადი მოთხოვნები საგამოცდო და საკალიბრო ლაბორატორიების კომპეტენტურობის მიმართ)
  • ISO 15189 (სამედიცინო ლაბორატორიები - მოთხოვნები ხარისხსა და კომპეტენციასთან დაკავშირებით)
  • ISO/IEC 17020 (მოთხოვნები ინსპექტირების სხვადასხვა ტიპის ორგანოების საქმიანობისათვის)

ინდივიდუალური მოთხოვნის შემთხვევაში, ასოციაცია უზრუნველყოფს აკრედიტაციის მოთხოვნებთან დაკავშირებული სხვა სახის ტრენინგების და კონსულტაციების ჩატარებას;

ასოციაციის ტრენერები არიან გამოცდილი და კვალიფიციური სპეციალისტები. ზოგიერთი მათგანი არის TrainMic -ის ტრენერების ეროვნული გუნდის წევრი;

ტრენინგის მასალების განახლება და გაუმჯობესება მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რომლის დროსაც ტრენინგის შესახებ მონაწილეთა მოსაზრებების და შენიშვნების გათვალისწინება, მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ამჟამად UNIDO-GQSP პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაციის ინსტიტუციური გაძლიერება, რაც ითვალისწინებს  ასოციაციის ფარგლებში ტრენინგ-ცენტრის დაარსებას.

შესაბამისად, უახლოეს მომავალში, ასოციაცია შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სფეროს ლაბორატორიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ განახლებული  ტრენინგების კურსებს.

პარტნიორები

ყველა
line
line

გჭირდებათ კონსულტაცია? კონტაქტი

საიტი დამზადებულია UNIDO-GQSP პროექტის ფარგლებში.

მოგვწერეთ